Home / Sản phẩm / Sản phẩm

CHF-007

Cửa xếp 2 LỚP- Nẹp nối mềm

 

 

 

 

 

 

 

 

1- KÍCH THƯỚC NAN XẾP: 10 mm x 114 mm (Dày x  Rộng)

2- ĐỘ RỘNG TIÊU CHUẨN

Số nan lớn Rộng tối đa (cm)
4 77
5 91.4
6 105.8
7 120.2
8 134.6
9 149
10 163.4

3- MÀU SẮC TIÊU CHUẨN

Mã màu 018 610 7104 270 265 OR 6261
Minh họa

4- TAY NẮM/ BỘ KHÓA

Tay nắm + Nam châm

 

Call phone

Call phone

Chat Skype

Skype

Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo