Home / 產品 / 產品

CHF-009T

雙層折門- 硬式連接條

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 葉片規格: 10 mm x 122 mm (厚 x 寬)

2- 寬度標準

大葉片數量 有效寬度 (cm)
3 64.1
4 78.3
5 92.5
6 106.7
7 120.9
8 135.1
9 149.3
10 163.5

3- 顔色標準

色號 018 610 7104 270 265 OR 6261
色樣

4- 手把/ 鎖座

手把 + 鎖座

 

 

 

 

 

 

 

Call phone

Call phone

Chat Skype

Skype

Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo