Home / 產品 / 產品

CHF-011B

雙層折門- 硬式連接條

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 葉片規格: 10 mm x 122 mm (厚 x 寬)

2- 寬度標準

大葉片數量 有效寬度 (cm)
3 70.6
4 85.3
5 100
6 114.7
7 129.4
8 144.1
9 158.8
10 173.5

3- 顔色標準

色號 018 610 7104 270 265 OR 6261
色樣

4- 手把/ 鎖座

鎖座 + 圓握把 #1

鎖座 + 圓握把 #2

5- 大葉片裝飾板: 採用玻璃片

 

Call phone

Call phone

Chat Skype

Skype

Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo