Home / Press News / (Tiếng Việt) Thị trường hàng hóa ngày 11/7: Giá dầu và nhựa tăng trong khi kim loại và nông sản giảm sâu

Online Support

Mail:

info@chinhueiplastic.com.vn

Ms Oanh

0905227965

Ms Rose

0977261995

Ms Anna

0905222916