Home / Press News / (Tiếng Việt) Nhựa Đà Nẵng vượt 26% kế hoạch lợi nhuận 2016 nhờ tận dụng cho thuê kho bãi, vận chuyển hàng hóa

Online Support

Mail:

info@chinhueiplastic.com.vn

Ms Oanh

0905227965

Ms Rose

0977261995

Ms Anna

0905222916