Home / Press News / (Tiếng Việt) Nhập siêu nguyên liệu nhựa tăng đột biến hơn 100% trong 7 tháng, đạt trên 4,5 tỷ USD

Online Support

Mail:

info@chinhueiplastic.com.vn

Ms Oanh

0905227965

Ms Rose

0977261995

Ms Anna

0905222916